Jdi na obsah Jdi na menu

U Houkvice - přírodní památka

Přírodní památka U Houkvice

   Jihovýchodně od Hradce Králové se rozkládá mezi městy Třebechovicemi pod Orebem a Týništěm nad Orlicí poměrně rozsáhlý a z velké části i biologicky velmi cenný lesní komplex. Je pozůstatkem rozsáhlé Týnišťské obory, která byla zřízena v roce 1770 na ploše 2100 ha hrabětem Filipem ze Šternberka.

   V jeho západní části se nyní nachází Bědovické obory (větší s chovem černé zvěře, menší s chovem bílých daňků). V lesích východně od Bědovických obor jsou lesní rybníky - Hlinský rybník, rybníky Malá, Prostřední a Velká Houkvice, Brodek a rybník Rozkoš a tři přírodní rezervace zřízené v roce 1954 - U Houkvice, U Černoblatské louky a U Glorietu.
   V lesním komplexu se nachází unikátní aleje s obřími duby, prastaré listnaté háje s porosty dubů a lip a rozsáhlé plochy lesních mokřadů s olšovými porosty pralesního charakteru. Na výše položených štěrkopískových terasách řeky Orlice jsou borové porosty. Bohužel, většina tohoto biologicky cenného území byla v nedávné minulosti ve větší než menší míře zalesněna cizími dřevinami, hlavně smrkem. Slavnější časy českých lesů zde připomínají na mnohých místech již jen trouchnivé pařezy dubů.

   Rezervace U Houkvice je jedním z přírodních klenotů lesního komplexu, který je tvořen lesními rybníky, rozsáhlými olšinami a majestátními kmeny obrovitých dubů. Roste zde i jeden z největších českých dubů, jehož stáří je 570 let. Až do roku 2008 byla rezervace ponechána napospas jejímu zarůstání smrkovým houštím. V roce 2009 byly vykáceny smrky v okolí největšího dubu, v roce 2010 pak byla otevřená plocha ještě více rozšířena. Nedošlo zde však k odstranění vrstvy půdy kontaminované jehličím a mladé duby byly vysazeny v řadách.
   Četní návštěvníci – turisté, kteří doposud jen procházeli či projížděli po lesní asfaltce, která protíná rezervaci, se nyní užasle dívají, jaký přírodní klenot byl mnoho let ukryt jejich zrakům. Pohled na mohutné houkvické duby bere dech.