Jdi na obsah Jdi na menu

Valašské muzeum v Rožnově pod Radhoštěm

Zakladatelem Valašského muzea v přírodě byl Bohumír Jaroněk, a po jeho smrti v práci pokračoval bratr Alois. Mecenášem tvorby muzea byl také zlínský podnikatel Jan Baťa, který například pověřil v polovině třicátých let architekta Pazofského výběrem nejvhodnější předlohy a zpracováním potřebné dokumentace pro vybudování kostelíka.

Bezprostředně v Rožnově se Valašské muzeum skládá ze tří částí - nejstarší je Dřevěné městečko, dále Valašská dědina a nejmladším je Mlýnská dolina. Dalšími objekty ve správě Valašského muzea jsou hotel Maměnka a restaurace Libušín, které se nacházejí v nejatraktivnějším místě Valašska a Moravskoslezských Beskyd, v centru lyžařského areálu, na Pustevnách. Pro rozvoj turistiky a sportu  byla v areálu Pustevny nově otevřena Koliba Valaška, zhruba 150 m od restaurace Libušín a hotelu Maměnka.

Dřevěné městečko bylo pro veřejnost otevřeno v roce 1925. Postupně bylo budováno přenesením a znovupostavením domů z rožnovského náměstí. K nim byla později dostavěna kopie kostela z Větřkovic a kopie fojtství z Velkých Karlovic. Posledním objektem, postaveným v roce 1974, je rekonstrukce Žingorova domu z rožnovského náměstí. Doplňkem obytných staveb jsou stavby hospodářské, zvonice a studny.  Během roku probíhají v areálu Dřevěného městečka lidové slavnosti, připomínající obřady a obyčeje zdejších obyvatel. Pravidelně jsou realizovány programy s ukázkami starých způsobů domácí práce a řemesel. Velmi známými  a navštěvovanými jsou Rožnovské slavnosti a jarmarky. O víkendech se zde konají pravidelné folklórní pořady.

Valašská dědina je nejrozsáhlejším areálem Valašského muzea v přírodě. Hospodářské usedlosti, salašnické stavby, mlýn a kovárna jsou umístěny v krajině, která svou členitostí připomíná mnohé vesnice na úbočích Beskyd.
První objekty zde byly postaveny v roce 1962, areál byl zpřístupněn od roku 1972. Interiéry obytných domů zachycují způsob bydlení od poloviny 19. století v různých sociálních vrstvách.
V průběhu roku se zde konají programy, oživující staré způsoby hospodaření. Políčka, zahrádky a ovocné stromy připomínají pěstování starých plodin. Během prohlídky se lze setkat s řadou domácích zvířat i stádem ovcí.

Připravuje se dostavba Valašské dědiny, která rozšíří expozici o obec z Těšínska. Navíc v jádru Valašské dědiny bude soustředěna skupina rekonstruovaných usedlostí z Nového Hrozenkova.

Mlýnská dolina byla otevřena v roce 1982 a tedy je nejmladším areálem Valašského muzea v přírodě.
Valcha, mlýn a pila jsou kopiemi objektů z Velkých Karlovic. Lisovna oleje je původní stavbou z 18. století. Hamr je rekonstrukcí provozu z Ostravice. S výjimkou lisovny jsou všechny mechanismy poháněny vodní silou.
V objektu Vozovny z Ostravice je instalována expozice „Dopravní prostředky na Valašsku“. Výstava představuje svým zaměřením různé formy dopravních prostředků, které se využívaly v zemědělství, lesnictví, obchodní činnosti, dopravě osob a v rámci dalších živností a řemesel.
Provoz Mlýnské doliny zahajuje slavnostní program s ukázkami řemesel, v červnu se tu konají kovářská setkání, v srpnu rybářský den.

Do příštích let je plánováno rozšíření Mlýnské doliny o sklárnu a ukázky bydlení hamerníků a uhlířů v usedlostech z Ostravice a blízkého okolí. Osobní návštěva této častí skanzenu se připravuje...