Jdi na obsah Jdi na menu

Kostel sv. Anny a minoritský kláštěr

Kostel sv. Anny se špitálem spravovaným řádem minoritů byl založen r.1344 na ostrově na Labi v  místech nynějšího objektu Palace Hradec Králové (býv.Novákových garáží) na nynějším náměstí 5.května. Roku 1542 a 1597 byly pro něj odlity zvony.
Kostel byl rozbořen při stavbě pevnosti r.1776-1778 a přenesen i se zvony do Kuklen, kde byl dostavěn i s klášterem r.1784 v časně klasicistním slohu.

Jednoduchý kostel i budovu kláštera navrhl architekt M.Walch. Jižní průčelí jednolodního kostela je zvýrazněno dvěmi hranolovitými věžemi zakončenými zvonovitými kopulemi. Sedlová střecha nad lodí kostela je ukončena hlavní římsou, která probíhá pod věžemi na průčelí a tvoří výraznější plastické členění jinak střídmé fasády.

Hlavní oltář je malovanou iluzivní architekturou od Josefa Kramolína z r.1779.

Objekt bývalého minoritského kláštera, který však nebyl ani dostavěn a již r.1789 císařem  Josefem II. zrušen, tvoří jednopatrová dvoukřídlová budova se sedlovou střechou. Z původně zamýšlené čtyřkřídlé dispozice se čtvercovým rajským dvorem byla postavena pouze 2 křídla. U třetího křídla byla založena pouze arkáda a dvě pole křížové klenby přiléhající ke kostelu. Čtvrté chodbové křídlo nebylo již ani založeno.

Po zrušení kláštera byla budova přidělena faře a zároveň sloužila jako škola. V dalším období byla část objektu adaptována pro bytové účely.

Na počátku 90.let 20.století, kdy byl objekt bývalého kláštera předán Kongregaci Dcer Panny Marie Pomocnice, proběhla jeho rekonstrukce. V této době byla rovněž rekonstruována střecha kostela sv. Anny.