Jdi na obsah Jdi na menu

Zámek Častolovice

Dějiny zámku Častolovice sahají až do 13.století, kdy zde stála vodní tvrz, kterou založili páni z Častolovic. Později patřily Častolovice pánům z Kunštátu, nejznámější z nich byl Jiří z Poděbrad. V roce 1495 koupil Častolovice Vilém z Pernštejna jeden z nejmocnějších tehdejší stavovské monarchie. V tu dobu význam častolovického panského sídla poklesl, o čemž svědčí deskový zápis z roku 1559, kdy městečko Častolovice s pustou tvrzí koupil Jindřich z Regeru. Ten zdejší tvrz obnovil a roku 1570 postoupil Častolovice Albrechtu Bryknovi z Brukštejna jako kompenzaci dluhu 6100 kop českých grošů, ten ji opět jako kompenzaci dluhu 11500 kop míšenských, postoupil v roce 1577 Rudolfu II. Komorním zbožím nezůstaly Častolovice dlouho - roku 1584 je Rudolf II. prodal za stejnou částku bratrům Janu, Vilému a Jiřímu a jejich synovci Bedřichovi z Oppersdorfu.
V letech 1588-1615 postavil Jan Bedřich z Oppersdorfu a jeho žena Magdaléna z Donína na místě zpustlé vodní tvrze renesanční zámek. Jeho podoba se nám zachovala na olejomalbě a návštěvníci ji mohou vidět ve vstupní místnosti zámku. Finanční situace Operštorfů však způsobila, že se o jejich dluhy začal zajímat zemský soud. Roku 1684 prodali ustanovení komisaři zemského soudu všechny oprštorfské statky, přičemž Častolovice koupila za 195 000 zlatých pro Tomáše Černína, hraběte z Chudenic, Anna Kateřina hraběnka z Martinic. Černínské období v dějinách Častolovic trvalo pouze 10 let.
Roku 1694 koupil Častolovice nejvyšší purkrabí království českého Adolf Vratislav ze Sternberga. Roku 1701 zřídil ze svých dvou hlavních panství - Častolovic a Zásmuk - svěřenecké statky. Oldřich Adolf Vratislav Šternberg však již roku 1703 zemřel a dědicem fideikomisních statků se stal starší syn František Damián Josef, královský rada a zemský soudce. Ten zemřel roku 1723. Za třicetileté války údajně sloužil krátce zámek za vojenský špitál.
Sternbergové museli zámek dvakrát opustit. Poprvé za německé okupace, kdy byla na častolovické a zásmucké panství uvalena nucená správa a Leopold s manželkou Cecílií rozenou Reventlow - Criminil a dcerou Dianou se odstěhovali do Prahy. Po válce se směli vrátit a tak jako mnoho dalších, se pustili do oprav a zařizovaní. Když v roce 1948 byl veškerý majetek konfiskován, opustil Leopold Sternberg s rodinou Častolovice podruhé. Tentokrát odjeli do Spojených států. O tomto období napsala později Cecílie Sternbergová knihu "Cesta", která vyšla taky česky a stále je k dostání na zámku v Častolovicích.
Památková péče, která se stala později správcem kulturních památek, zřídila ve starší části zámku veřejně přístupnou expozici. Do východního křídla se nastěhovala učňovská škola Kovoslužby a tyto prostory zámku doslova vybydlela.
Po revoluci 1989 se Diana Sternbergová vrátila do Čech a díky restituci v květnu 1992 získala Častolovice zpět.
Stálá expozice zámku je umístěna do dvaceti místností, které jsou zařízeny historickým nábytkem od dob renesance až po biedermeier. Dekorační látky, množství osobních předmětů, fotografií a květin, dávají návštěvníkům pocit, jakoby právě odešli jeho obyvatelé.
Sbírka obrazů je známa především originály Karla Škréty, Lucase van Valckenborga a J.H. Schonfelda. Bývalá jídelna, zvaná Tobiáška, je zdobena obrazovou galerií českých panovníků v životní velikosti. Strop je složen z dřevěných kazet s obrazy z Tobiášova života. Arkádová chodba s množstvím květin, které svou přítomností a vůní nádherně doplňují atmosféru celého zámku, návštěvníky uvede do nejznámějšího Rytířského sálu. Jeho rozloha 300 m2 s původním renesančním kazetovým stropem, je chloubou častolovického zámku. Na jeho čtyřiadvaceti malovaných polích jsou zobrazeny příběhy ze Starého zákona podle rytin Jana Sadelera, které vznikly z kreseb vlámského umělce Maertena de Vos v 16.století. Ostatní obrazy pochází z doby Adolfa Vratislava ze Sternberga, který zde umístil podobizny členů svého rodu. Pod portéty byly umístěny i některé panely z původních dřevěných kazetových stropů z jižního křídla.Se sálem je spojena kaple Božího těla, které dominuje oltář tyrolského původu s renesančními reliéfy. Je datovan letopočtem 1601.
Tobiašuv sál byl v minulosti používán jako slavnostní jídelna. I dnes slouží pro ty nejdůležitější návštěvy. Naposledy se tu setkali prezidenti Višehradské čtyřky.
Sál je známý nejenom svým malovaným kazetovým stropem, který zobrazuje biblický příběch Tobiaše, ale též svou sbírkou portrétů českých panovníků.
Kuřácký a Tapetový pokoj pak představí hostům ty nejvzácnější obrazy celé sbírky.
Stálá expozice je rozhodně jednou z nejzajímavějších tohoto druhu v naší republice. Majitelka zámku, paní Diana Phipps Sternbergová , která patří k významným bytovým architektům, věnovala velkou pozornost i úpravě ostatních částí zámku.  Tyto prostory jsou dvakrát do roku zpřístupněny veřejnosti jako druhá trasa. Návštěvníci maji možnost spatřit nejeden originální nápad a načerpat inspiraci pro úpravu vlastního obydlí, protože paní Sternbergová zde v praxi předvádí své nápady a názory z knihy "Jak si levně pořídit luxus", která ji vyšla před lety v USA a Anglii.

http://www.zamek-castolovice.cz/

http://www.pruvodce.com/castolovice/