Jdi na obsah Jdi na menu

Zámek Hrádek u Nechanic

Zámek Hrádek u Nechanic byl postaven ve stylu romantické windsorské gotiky  jako reprezentační letní sídlo hraběcího rodu Harrachů v letech 1839 - 1857 Františkem Arnoštem, hrabětem z Harrachu, významným představitelem jilemnické rodové linie. Jako předloha pro stavbu posloužil nerealizovaný projekt přestavby anglického zámku Crewe Hall v hrabství Cheshire, vypracovaný architektem G. B. Lambem v polovině 17. století. Vedením stavebních prací byl pověřen mladý a talentovaný rakouský architekt Karel Fischer, který plány upravil a navrhl i výzdobu zámeckých interierů. Kromě vybavení, zhotovovaného místními řemeslníky, byla na zámek svezena řada starožitností. Často se jednalo o celé portály, obklady, stropy či kompletní vybavení celé místnosti. Zámecké interiéry mají převážně novorenesanční vzhled a pocházejí z jiných starších harrachovských sídel, např. z Itálie a Rakouska a některé jsou i ze 16. století. V zámku se nachází jedinečný soubor nábytku, obrazů a mnoho dalších hodnotných uměleckořemeslných předmětů. Expozice je nainstalována jako ukázka bydlení šlechty ve druhé polovině 19. století v původním historickém zařízení. Prohlídkové trasy vedou přes reprezentační místnosti, apartmá hraběte a hraběnky, obrazárnu, pokoje pro hosty a zámeckou kapli.i.

Souběžně se stavbou zámku byla část okolního lesa upravena jako anglický park a ve zbývající části byla založena obora a bažantnice.
  
V roce 1945 byl zámek na základě tzv. Benešových dekretů prohlášen státním majetkem, od roku 1953 je zpřístupněn veřejnosti. Zámek byl vyhlášen národní kulturní památkou.